TAD Anaokulu Franchising
“ Öncelikle Bilgi Talep Formunu Doldurunuz
About Us

FRANCHISING NEDİR?

Franchising Nedir?

Anaokulu Franchising, Anaokulu Franchise, Kreş Franchisee

En genel ve en geniş tanımlamayla, franchising ‘bir markanın temsilciliği hakkıdır’ diyebiliriz. Her ne kadar bire bir kelime tercümesi “imtiyaz” olsa bile Türkçemizde daha yaygın olarak kullanılan “bayilik” ifadesi daha kolay anlaşılmasını sağlar. Belli bir ürün veya hizmet üzerinde önemli bir tecrübe kazanmış ve önemli bir kaliteye ulaşmış bir marka, büyüme stratejisi doğrultusunda yeni işyerleri açacağına bunu franchising sistemi aracılığıyla başka yatırımcılar üzerinden şubeleşme yoluna gider. Böylece markasını daha geniş kitlelere ve daha geniş bölgelere taşımış olur.

Diğer yandan bir sektöre giren bir yatırımcının en güvenilir yollarından birisidir franchising sistemi. Franchising almak gerek organizasyon ve gerekse bilgi birikimi açısından önemli bir bilgi birikiminden faydalanmanın yanı sıra, daha büyük ve güvenilir bir yapının parçası olmak her zaman rekabette avantaj getirir. Tanınan bir markayı kullanabilmek kendinizi tanıtmak ve gereken güveni oluşturmak için harcayacağınız süre ve eforu da minimuma indirir.

Tanımlar

Franchising; bbir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve sınırlamalar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (*know-how) sağlamak sureti ile, imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkilerinin bütünüdür.

Franchisor;ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş, kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markaya, isme sahip ve bunların satış dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraftır. Franchisor, kendisi ve bireysel Franchisee'lerinden oluşan franchising sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur.

Franchisee; doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında Franchisor'un ticari adını ve/veya hizmet markasını, know-how'ını iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini ve diğer sınai ve/veya fikri mülkiye haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı Franchise Anlaşması süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.

Bir franchising sisteminin 4 temel unsuru şunlardır:
• Franchisor sahip olduğu belirli bir ismin veya markanın kullanılması için Franchisee'ye izin verir.
• Franchisee üzerinde, sözleşme süresince davam eden bir denetimi mevcuttur.
• Yine sözleşme boyunca Franchisor, Franchisee'ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur.
• Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan aidatın miktarı periyodik ödemeler şeklinde tespit edilir.

TAD Anaokulu Franchising