TAD Anaokulu Franchising
“ Öncelikle Bilgi Talep Formunu Doldurunuz
About Us

FAAL ANAOKULUNU GELİŞTİRMEK İSTEYENLER

Rekabetin bu kadar sert olduğu ve her geçen gün yeni markaların sektöre girdiği bu dönemde anaokullarının başarılarını sürdürebilmeleri için kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu geliştirme ihtiyacı fiziksel olabileceği gibi, algı yönetimi, öğrenci sayıları, akademik kalite, personel kalitesi ve karlılık oranlarıyla da ilgili olabilir.


Güçlü ve zayıf taraflarınızın yanı sıra fırsat ve tehditlerinizi de belirlediğimiz SWOT Analizlerimiz doğrultusunda ihtiyaçlarınızı analiz ediyoruz ve gelişiminiz için gereken yönlendirmeyi yapıyoruz.

• İhtiyaç Analizi

• Öneri Raporu ve Eylem Planı

Kurum Analizi hizmetimizle ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyat politikamız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.Öğrenci, veli ve sektöre yansıttığınız algı son derece önemlidir. Algı yönetiminde ilk silahınız ise her zaman kurumsal kimliğinizdir. Profesyonel ve güven veren bir kurumsal kimlik başarıda önemli rol oynar. Algı yönetiminin yanı sıra başarılı bir sistem kurulumu bireylere ve onların performansına bağımlı olmanızın önüne geçer.

- Logo Analizi ve İyileştirme

- Web sitesi Analizi ve İyileştirme

- Kartvizit Analizi ve İyileştirme

- Antetli Kâğıt Analizi ve İyileştirme

- Form ve belgelerin standardizasyonu

- Görev Tanımları hazırlanması

- İş Sözleşmelerinin hazırlanması

Kurumsal Kimlik Analizi ve İyileştirme hizmetimizle ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyat politikamız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.Özellikle de bir süredir faaliyette olan okulların kendilerini fiziki açıdan yenilemeleri son derece önemlidir. Bu yenileme sadece sene başında binanın boya badanasını yapıp kırılanları tamir etmek değildir. Modern gelişmeler ışığında akademik sisteminizin uygulanacağı mekanların da ihtiyacı karşılayacak şekilde olması gerekir.

• Mimari Analiz ve İyileştirme

• Mobilya/Materyal Analiz ve İyileştirme

Fiziki Analiz ve İyileştirme hizmetimizle ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyat politikamız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.Rekabetin bu denli sert olduğu bir sektörde başarılı olmak ve hayatta kalmak isteyen bir anaokulu inovasyonu ve akademik gelişmeleri takip etmek ve bunları kendi bünyesine entegre etmek veya kendisini geliştirmek zorundadır. Akademik kalitenin artması algı yönetiminiz ve dolayısıyla öğrenci sayınızı ve karlılığınızı olumlu etkileyecektir.

- Metot, Program, Müfredat ve Materyal Analiz ve İyileştirme

- İngilizce Eğitim Program Analizi ve İyileştirme

- Yayın Analizi ve İyileştirme

Akademik İyileştirme hizmetimizle ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyat politikamız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.Kalite Yönetimi

Sürdürülebilir bir okulda kalite yönetimi tüm paydaşların doğru yönetilmesi demektir. Hedeflerin, ihtiyaçların, beklenti, pazardaki konum ve standartların belirlenmesi ve bunların gerçekleştirilmesi için stratejilerin oluşturulması son derece önemlidir. Tüm bunların iyileştirilmesi, gerekli algının yaratılması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi okulunuzun geleceğini garanti altına almak için önemlidir.

• Kalite Standartları Belirleme ve Marka Yönetimi

• Veli Anketleri

• İhtiyaç Analizi

• Veli El Kitabı geliştirilmesi

• Veli Eğitim Konularının belirlenmesi

• Veli Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi

• Veli Toplantıları

Kalite Yönetimi hizmetimizle ilgili ayrıntılı bilgi ve fiyat politikamız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.Bir okulun hayatta kalabilmesi için iki temel koşul bulunmaktadır: 1) Akademik Kalite 2) Sürdürülebilir Finansal Yönetim. Maddi gelir getirmeyen veya bu konuda yetersiz kalan bir anaokulu kaçınılmaz olarak akademik ve idari kalitesinden ve standartlarından ödün verecektir. Bu sonun başlangıcı demektir zira bir sonraki adım devren satmaya çalışmak veya okulu tamamen kapatma yoluna gitmektir. Bunun olmaması için finansal yapınızın profesyonel şekilde analiz edilmesi ve önerilerin getirilmesi son derece önemlidir.

• Durum Analizi

• Sürdürülebilir Finans Yönetimi

• Ek Gelir Getirici Öneriler

TAD Anaokulu Franchising