TAD Anaokulu Franchising
                                        TAD PRESCHOOL
                                        FRANCHISING
About Us

ANAOKULU FRANCHISING AVANTAJLARI

TAD Anaokulu Franchising Avantajları

TAD PRESCHOOL FRANCHISING AVANTAJLARI

Franchising sisteminin en önemli avantajı, sıfırdan bir işletme kurmanın gerektirdiği zaman ve enerjiyi minimuma indirmesi ve hatta önemli oranda ortadan kaldırmasıdır.

Bunun yanında Tad Anaokulları olarak yatırımcılarımıza sağlayacağımız avantajların bir kısmı başlıklarıyla şunlardır;

• 64 yıllık marka değeri,
• Uluslararası geçerliliği olan modern eğitim programı, müfredatı ve materyalleri,
• Rekabet Üstünlüğü,
• Tam gün İngilizce eğitim modeli,
• Atölye sistemi,
• Kurumsal danışmanlık,
• Bölge Koruması,
• Uygun bina arayışınızda destek,
• Yerinde inceleme,
• Profesyonel İnsan Kaynakları desteği,
• İdarecilere yönelik Hizmet Öncesi Eğitim,
• Öğretmenlere yönelik Hizmet Öncesi Eğitim,
• Kayıt personeline yönelik Hizmet Öncesi Eğitim,
• Uzmanların katılımı ile Veli Toplantıları,
• Hizmet İçi Eğitimler,
• Kesintisiz danışmanlık ve yardım,
• Kesintisiz denetleme,
• Bilgi Teknolojileri desteği,
• Ücretsiz yazılım TAD Presoft

TAD Anaokulu Franchising