TAD Anaokulu Franchising
                                        TAD PRESCHOOL
                                        FRANCHISING
About Us

ANAOKULU FRANCHISING SİSTEMİ

TAD Anaokulu Franchising Sistemi

Türk Amerikan Derneği’nin 1951 yılından bugüne gelen eğitim ve öğretim deneyim ve birikiminin okul öncesi eğitimine bir yansıması olan TAD PRESCHOOL, geleceğin liderlerinin ve başarılı bireylerin temelinin okul öncesi dönemde yattığı gerçeğinden hareketle kurulmuştur.

Uluslararası çapta modern eğitim öğretim yaklaşım ve yöntemleri üzerine yapılan uzun araştırmalar ve dil öğretimi ile okul öncesi eğitim üzerine çalışan profesyonel akademisyenlerin çalışmalarının neticesinde geliştirilen TAD Preschool Okul Öncesi Eğitim Öğretim Felsefesi standart eğitim faaliyetlerinin çok ötesinde bir eğitim öğretim yaklaşımıdır. Tüm çocuklarımızın İngilizceyi konuşma dili olarak kullanmasını sağlayan eğitim felsefemiz, atölye sistemimiz ile geleceğin koşullarına en iyi şekilde hazırlanmalarını temin ediyoruz.

Türk Amerikan Derneği’nin 2006 yılından beri süregelen Franchising deneyimini, TAD Preschool yapılanmasında da yürürlüğe sokmuş bulunuyoruz. Geleceğin nesillerinin yetiştirilmesinde TAD Preschool Okul Öncesi Eğitim Öğretim Felsefesini Türkiye’nin dört bir köşesine götürme hedefimizde sizleri de ailemizin önemli bir parçası olarak aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

TAD Anaokulu Franchising